گمنیس / درباره ما

چرا گمنیس؟

هر ساله تعداد تماس های بیشماری با مرکز فوریت های پلیسی در رابطه با گم شدن کودکان گرفته میشود. حتی اگر کودک شما توسط پلیس پیدا شود پیدا کردن راه ارتباطی با پدر و مادر کودک بسیار زمان بر و سخت خواهد بود.راه حل ما برای چنین شرایطی دستبند های کد دار گمنیس میباشد که به راحتی امکان ارتباط سریع یابنده و والدین را فراهم می سازد.بر روی دستبند های زیبای گمنیس یک کیو آر کد و یک کد حرفی ضد آب درج شده که پس از اسکن و یا وارد کردن آن در سایت گمنیس اطلاعت تماس با والدین نمایش داده می شود.همچنین والدین میتوانند شماره خود را غیر قابل نمایش برای عموم کنند، در این حالت فرد یابنده با کارشناسان ما در شرکت ویدا تولید هرمیس (گمنیس) تماس گرفته و سپس همکاران ما با والدین یا کاربر صاحب کد ارتباط برقرار میکنند..

Why gomnis

Regarding the disappearance of children , countless calls are made to the police emergency center each year  even if your child is found by the police , it will be very hard and time consuming to find a way to communicate with the child’s parents

Our solution in such a situation is using “ Gomnis “ bracelets which has special code inside and it prepares fast connection between the finder and parents easily

On “ Gomnis “ beautiful bracelets , a QR code and a waterproof letter code are inserted, which after scanning  or entering it on the “ Gomnis “ site , the contact information of the parents would be displayed . also parents can make their numbers invisible for public

In this case the finder will contact our experts at Hermis production Vida company “Gomnis” and then colleagues will contact the parents or the user of the code